Pijn

“Heeft mijn hond pijn?” Deze vraag wordt ons wel vaker gesteld. Echter is er niet altijd een pasklaar antwoord op te geven. Onze viervoeter kan ons namelijk niet vertellen of hij pijn heeft of niet.

Pijn komt voor in twee vormen. Pijn kan acuut zijn, maar daarnaast kan pijn chronisch worden/zijn. Acute pijn is gemakkelijk te herkennen. Jouw hond zal vocaal reageren (janken, blaffen, grommen) bij aanraking van de pijnlijke plek. Daarnaast kunnen ook symptomen zoals hijgen, trillen, verhoogde hartslag, verhoogde ademhaling, veranderingen in bewegingen, houding, gedrag, uiterlijk of geur een teken zijn dat jouw hond pijn heeft.

Chronische pijn is echter lastiger te achterhalen. De pijn neemt geleidelijk aan toe waardoor de hond geen duidelijke pijnsignalen zal geven. Dit neemt natuurlijk niet weg dat jouw hond er wel veel last van kan hebben. Als eigenaar is het vaak niet zichtbaar dat jouw hond lijdt aan chronische pijn. Zelfs voor ons, is chronische pijn niet altijd gemakkelijk op te sporen.

Langzamerhand komen subtiele veranderingen aan het licht. Chronische pijn uit zich meestal in de vorm van gedragsveranderingen:

 • Moeizamer opstaan/lopen
 • Trager op commando’s reageren
 • Agressie/ontwijken
 • Likken of gapen bij aanraking
 • Moeite met in de auto springen/ trappen lopen
 • Regelmatig uitrekken
 • Vachtverandering
 • Veranderen van het eetgedrag

Met ons hart voor pootjes, vinden wij het een plicht om elke vorm van pijn te behandelen. Dit om in de eerste plaats het welzijn van jouw hond te behouden! Best wordt de pijn zo snel mogelijk behandeld om andere gevolgen te voorkomen:

Immobiliteit door pijn kan leiden tot

 • Stijfheid/verkrampen
 • Doorligwonden
 • Oppervlakkige ademhaling

Stressrespons door pijn kan leiden tot

 • Stoppen met eten
 • Vertraagde wondheling
 • Verminderde immuniteit

Indien pijn niet snel behandeld wordt, kan dit leiden tot

 • Hyperalgesie : Jouw hond wordt gevoeliger voor pijn, waardoor de pijn veel intenser wordt ervaren dan hij werkelijk is.
 • Allodynia : Niet pijnlijke prikkels zoals strelen, worden als pijnlijk ervaren.

“Heeft mijn hond pijn?” Deze vraag wordt ons wel vaker gesteld. Echter is er niet altijd een pasklaar antwoord op te geven. Onze viervoeter kan ons namelijk niet vertellen of hij pijn heeft of niet.

Pijn komt voor in twee vormen. Pijn kan acuut zijn, maar daarnaast kan pijn chronisch worden/zijn. Acute pijn is gemakkelijk te herkennen. Jouw hond zal vocaal reageren (janken, blaffen, grommen) bij aanraking van de pijnlijke plek. Daarnaast kunnen ook symptomen zoals hijgen, trillen, verhoogde hartslag, verhoogde ademhaling, veranderingen in bewegingen, houding, gedrag, uiterlijk of geur een teken zijn dat jouw hond pijn heeft.

Chronische pijn is echter lastiger te achterhalen. De pijn neemt geleidelijk aan toe waardoor de hond geen duidelijke pijnsignalen zal geven. Dit neemt natuurlijk niet weg dat jouw hond er wel veel last van kan hebben. Als eigenaar is vaak niet zichtbaar dat jouw hond lijdt aan chronische pijn. Zelfs voor ons, is chronische pijn niet altijd gemakkelijk op te sporen.

Langzamerhand komen subtiele veranderingen aan het licht. Chronische pijn uit zich meestal in de vorm van gedragsveranderingen:

 • Moeizamer opstaan/lopen
 • Trager op commando’s reageren
 • Agressie/ontwijken
 • Likken of gapen bij aanraking
 • Moeite met in de auto springen/ trappen lopen
 • Regelmatig uitrekken
 • Vachtverandering
 • Veranderen van het eetgedrag

Met ons hart voor pootjes, vinden wij het een plicht om elke vorm van pijn te behandelen. Dit om in de eerste plaats het welzijn van jouw hond te behouden! Best wordt de pijn zo snel mogelijk behandelt om andere gevolgen te voorkomen:

Immobiliteit door pijn kan leiden tot

 • Stijfheid/verkrampen
 • Doorligwonden
 • Oppervlakkige ademhaling

Stressrespons door pijn kan leiden tot

 • Stoppen met eten
 • Vertraagde wondheling
 • Verminderde immuniteit

Indien pijn niet snel behandelt wordt, kan dit leiden tot

 • Hyperalgesie : Jouw hond wordt gevoeliger voor pijn, waardoor de pijn veel intenser wordt ervaren dan hij werkelijk is.
 • Allodynia : Niet pijnlijke prikkels zoals strelen, worden als pijnlijk ervaren.

“Heeft mijn kat pijn?” Deze vraag wordt ons wel vaker gesteld. Echter is er niet altijd een pasklaar antwoord op te geven. Onze kat kan ons namelijk niet vertellen of ze pijn heeft of niet. Daarnaast zijn katten een meester in het verbergen van pijn. Toch zullen er subtiele aanwijzingen zijn dat jouw kat pijn heeft. Je kat voortdurend observeren is dus de boodschap.

Pijn komt voor in twee vormen. Pijn kan acuut zijn, maar daarnaast kan pijn chronisch worden/zijn. Bij acute pijn zal jouw kat plots manken, hijgen, blazen bij aanraking van een lichaamsdeel of andere duidelijke pijnsignalen geven. Chronische pijn daarentegen komt geleidelijk aan. Je kat zal geleidelijk aan minder eetlust hebben, minder bewegen, moeilijker opstaan, zichzelf minder goed verzorgen, minder geaaid willen worden, agressie tonen…

 1. De gezichtsuitdrukking van je kat

De gezichtsuitdrukking van jouw kat, vertelt je veel over hoe ze zich voelt. Er zijn vijf uitdrukkingen die erop wijzen dat jouw kat zich niet goed voelt.

 • De oren wijzen naar beneden.
 • Het hoofd neemt een v-vorm aan en kantelt naar beneden.
 • De ogen zijn half open of gesloten.
 • De neus is gespannen.
 • De snorharen krullen naar boven.

 1. Het eetgedrag en het gewicht van je kat

Katten die zich niet goed voelen hebben een verminderde eetlust. Bij acute pijn kan je kat zelfs geheel stoppen met eten. Niets eten kan ernstige gevolgen hebben voor een kat. Na enkele dagen treedt er leververvetting op. Hou het eetgedrag en het gewicht van je kat dus goed in de gaten.

 1. Het gedrag van je kat

Een kat houdt zich graag aan haar dagelijkse routine. Wanneer je kat dus ander gedrag vertoont, is het zeker aangewezen om te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt.

Bij acute pijn kan het gedrag van je kat plots veranderen, waardoor je als eigenaar deze verandering  zal opmerken. Bij chronische pijn verandert het gedrag zo geleidelijk aan waardoor je als eigenaar het gedrag vaak als normaal zal ervaren. Je kat zal geleidelijk aan minder activiteit vertonen, minder sociale interacties aangaan, zich terugtrekken, …

Daarnaast kunnen afwijkende gedragingen een aanwijzing zijn dat jouw kat pijn heeft. Zo kan jouw kat opeens ‘veranderen van karakter’, misschien is ze agressiever geworden of lijkt ze opeens heel angstig. Verder kan ze lusteloos zijn, anders gaan lopen, vluchten bij benadering of misschien zelfs ander plasgedrag vertonen.

Met ons hart voor pootjes, vinden wij het een plicht om elke vorm van pijn te behandelen. Dit om in de eerste plaats het welzijn van jouw kat te behouden! Best wordt de pijn zo snel mogelijk behandelt om andere gevolgen te voorkomen:

Immobiliteit door pijn kan leiden tot

 • Stijfheid/verkrampen
 • Doorligwonden
 • Oppervlakkige ademhaling

Stressrespons door pijn kan leiden tot

 • Stoppen met eten
 • Vertraagde wondheling
 • Verminderde immuniteit

Indien pijn niet snel behandelt wordt, kan dit leiden tot

 • Hyperalgesie : Jouw hond wordt gevoeliger voor pijn, waardoor de pijn veel intenser wordt ervaren dan hij werkelijk is.
 • Allodynia : Niet pijnlijke prikkels zoals strelen, worden als pijnlijk ervaren.

Jouw konijn zal niet snel tonen dat ze pijn heeft. Als je pijnsignalen opmerkt is het dus aangewezen om meteen een bezoek te brengen aan de dierenarts.

Om pijn te herkennen bij jouw konijn, is het dus belangrijk om jouw konijn continu goed te observeren. Er zijn veel subtiele aanwijzingen die erop kunnen wijzen dat jouw konijn pijn heeft :

 • Vacht: overmatige/gebrekkige vachtverzorging
 • Keutels: minder/kleinere keutels, kettingkeutels, stoelgang aan de poep
 • Eten en drinken: minder eetlust, minder/meer drinken, vermageren
 • Gedrag: agressie, angst, ineenkrimpen bij aanraking
 • Plasgedrag: meer plassen
 • Beweging: meer slapen, onrustig zijn, stil in hoekje zitten, buik tegen de grond drukken,…
 • Gezicht: kop scheef houden
 • Geluiden: piepen, knarsetanden
 • Ademhaling: snelle ademhaling, diepe ademhaling of hijgen.

Bij konijnen kunnen er soms tegenstrijdige signalen optreden. Zo kan een konijn knarsetanden wanneer het erg blij is, maar ook wanneer het tandpijn heeft. Konijnen kunnen met uitgestrekte achterpoten gaan liggen omdat ze op hun gemak zijn of net omdat hun pootjes pijn doen. Hou dit dus zeker in je achterhoofd wanneer je je konijn observeert. Bekijk steeds de context waarin jouw konijn het gedrag vertoont.

Met ons hart voor pootjes, vinden wij het een plicht om elke vorm van pijn te behandelen. Dit om het welzijn van jouw konijn te behouden!

Acute pijn, zoals een plotse blessure of een wonde, merken we als eigenaar meteen op. Chronische aandoeningen daarentegen zijn een stuk moeilijker te achterhalen. De pijn komt geleidelijk aan waardoor het dier zich ook geleidelijk aan anders gaat gedragen. Vaak wordt het gedrag dan als normaal ervaren.

Best probeer je als eigenaar jouw dier zo goed mogelijk te observeren. Op deze manier zullen subtiele aanwijzingen opgemerkt worden.

 • Is je dier vermagerd?
 • Is je dier stiller dan anders?
 • Is het gedrag van je dier veranderd? Opeens angstig of agressief?
 • Is de vacht dof?

Wil je graag persoonlijk advies op maat van jouw huisdier?

Wil je graag persoonlijk advies op maat van jouw huisdier?